SCANBUD PRODUKCJA

Zakład Konstrukcji Stalowych w naszej firmie to dział zatrudniający pracowników
z dużym doświadczeniem w wytwarzaniu konstrukcji stalowych.
Pracują u nas spawacze z uprawnieniami na metody spawania 111, 135, 136 i 141 certyfikowani zgodnie z normą EN-287-1 i Dyrektywą 97/23/WE. Prace spawalnicze realizowane są w oparciu o Instrukcje Technologiczne Spawania WPS, opracowywane na podstawie kwalifikowanych technologii spawania WPQR oraz zatwierdzone przez jednostki notyfikowane takie jak Urząd Dozoru Technicznego UDT POLSKA i TÜV Rheinland.
Bezpośredni nadzór nad pracami spawalniczymi prowadzony jest przez własny personel z uprawnieniami Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE, Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego IWI-C oraz uprawnieniami do badań wizualnych.
Nad utrzymaniem wysokiej jakości prefabrykowanych konstrukcji czuwa firma zewnętrzna zatrudniająca personel badań nieniszczących z imiennymi certyfikatami badań VT, PT, UT
zgodnie z PN EN 473.

Hala produkcyjna ZKS ma wydzielone dwa obszary robocze ze sprzętem do obróbki aluminium i stali austenitycznej oraz do produkcji konstrukcji ze stali ferrytycznej.
Ponadto, wyposażona jest w suwnicę natorową o udźwigu 6,3T dzięki której, transport elementów pomiędzy poszczególnymi strefami realizowany jest szybko i sprawnie.
Cięcie termiczne blach realizujemy wykorzystując do tego przecinarkę automatyczną ze sterowaniem numerycznym firmy ECKERT o stole roboczym 2000 x 6000 mm. Z pomocą tlenowego źródła cięcia możemy przygotować detale o grubości do 100 mm. Projektowanie detali do cięcia wykonywane jest przez specjalistów ds. przygotowania produkcji przy użyciu specjalistycznego oprogramowania o nazwie FastCAM.
Cięcie profili odbywa się dzięki piłom taśmowym o maksymalnej średnicy cięcia do 330 mm. Duża wydajność i możliwości techniczne urządzenia umożliwiają wykonywanie cięć pod kątem od 60 z lewej oraz do 60 z prawej. W wyniku tych działań nasze zadania produkcyjne realizowane są w rzetelny sposób. Urządzenia te wyposażone są w System Kontroli Cięcia CCS, który odpowiedzialny jest za wykonanie cięcia z określoną prędkością opadania ramienia tnącego.

Sprefabrykowane elementy dostarczamy przy użyciu własnego sprzętu transportowego.

Możliwości produkcyjne nowo rozbudowanego zakładu pozwalają nam na przerób ok 200 ton stali miesięcznie. Daje nam to szansę na realizowanie bardzo dużych inwestycji i stawia nas na rynku jako solidnego wykonawcę.
 


Foto